Oferta

Zakres naszych usług obejmuje szerokie spektrum działań projektowych i budowlanych, które należy podjąć aby efektywnie i szybko przejść przez wszystkie etapy każdej inwestycji tj. od pomysłu poprzez projekt i realizację. Klient wybiera zakres czynności pozostających przedmiotem umowy. Usługa może być świadczona na każdym etapie realizacji inwestycji i obejmować wybrane działy całego przedsięwzięcia.

Dostęp do najlepszych ekip budowlanych i najtańszych materiałów oraz dopracowany system prowadzenia budowy, sprawią, że inwestycja zostanie zrealizowana szybciej i taniej niż ta realizowana samemu przez Inwestora.
Bierzemy pełną odpowiedzialność za każdy zrealizowany etap budowy oraz udzielamy pełnej gwarancji na efektywną realizację Państwa inwestycji.

Oferta dotyczy budowy nowych domów jednorodzinnych, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów mieszkalnych, renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych.

W skład naszej oferty wchodzi:

 • wybór działki wraz z analizą przestrzenną pozwalającą ocenić atrakcyjność i perspektywę inwestycyjną danej nieruchomości.
 • inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejących budynków.
 • przygotowanie koncepcji architektonicznej zabudowy lub przebudowy nieruchomości
 • szacunkowa analiza finansowa wg współczynników rynkowych pozwalająca na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości
 • przygotowanie pełnego wniosku o warunki zabudowy oraz zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów od właściwych jednostek organizacyjnych (ZWiK, Gazownia, PGE , Urząd Gminy)
 • przygotowanie budowlanego projektu architektonicznego oraz niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę
 • przygotowanie projektu wnętrz z uwzględnieniem detali wykonawczych
 • szczegółowy kosztorys wykonawczy prac budowlanych i materiałów niezbędnych do wykonania całej inwestycji na poszczególnych etapach.
 • realizacja procesu budowlanego we współdziałaniu z wszystkimi wykonawcami robót budowlanych poparta nieustannym nadzorem autorski na placu budowy w najlepiej rozumianym interesie Inwestora,
 • wykończenie i docelowa aranżacja wnętrz powierzchni mieszkalnej oraz ogrodu
 • odbiór formalny wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Realizacja procesu budowlanego

Budowę prowadzimy w oparciu o współpracę doświadczonych ekip budowlanych poszczególnych branż. Klient ma możliwość uczestniczenia na każdym etapie inwestycji a zakres prowadzonych prac uzależniony jest od decyzji inwestora. Na miejscu budowy na stałe nadzorujemy pracowników budowlanych oraz na bieżąco uzgadniamy projekty. Ceny oferowanych przez nas usług są konkurencyjne a inwestor posiada wpływ na wybór wykonawców i dostawców co zmusza nas do oferowania usług tylko przez sprawdzone ekipy budowlane oraz materiały budowlane z maksymalnymi rabatami cenowymi.
Każda inwestycja prowadzona jest etapami, które pozwalają Inwestorowi kontrolować cały proces budowlany.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Formalności związane z prowadzeniem budowy realizujemy kompleksowo co oznacza, że bierzemy odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowlanej zaczynając od wniosków o WZ, pozwolenia na budowę, prowadzenia dziennika budowy oraz odbioru budynku przez Nadzór Budowlany.

Wykończenie i docelowa aranżacja

Wykonywana według projektu wnętrz, który zawiera dokładny opis materiałów wykończeniowych, ich kolorystyki oraz elementów wyposażenia wnętrz.

Wykonujemy również remonty oraz dokonujemy zmiany aranżacji wnętrz w domach, mieszkaniach i apartamentach. W trakcie prac na bieżąco uzgadniamy z Inwestorem projekt oraz zakres jego realizacji. Gwarantujemy ,że projekty wykonane przez nas prezentowane będą na łamach renomowanych czasopism wnętrzarskich co dodatkowo może podnieść atrakcyjność Państwa mieszkania lub domu.